tiistai 4. elokuuta 2015

DIGILOIKKAUS LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEEN

GEOTHNK Summer School 2015

 

Opettajille tuleva lukuvuosi tarkoittaa tiivistä kehittämistyötä niin perusopetuksen (POPS2016) kuin lukiokoulutuksen uusien opetussuunnitelmien (LOPS 2016) osalta. Digiloikka uusien oppimisympäristöjen ja muiden sähköisten resurssien hyödyntämiseen opetuksessa on yksi maamme hallituksen kärkihankkeista ja linjaa osaltaan opetuksen kehittämistyötä kouluissa.

Lähdimme hankkimaan kansainvälisiä yhteistyökontakteja sekä täydennyskoulutusta uusien taitojen opettamiseen CIMO:n rahoittamalta opettajien kesäkurssilta Kreikasta. GEOTHNK Summer School 2015 –kurssilla keskityttiin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen osana innovatiivista (tiede)opetusta, joka vastaa tulevaisuuden oppimisen ja osaamisen haasteisiin.
Kuva 1. GEOTHNK Summer School 2015 –tiimi. Valtarin koulusta kurssille osallistuivat
Henna Anunti(maantiede, biologia ja terveystieto) ja Jukka Ervasti (matematiikka ja tieto- ja viestintätekniikka).
Kuva 2. Opetusskenaarioiden suunnittelua
yhteistyössä eurooppalaisten kollegojen kanssa.
Digiloikka koulumaailmassa ei missään tapauksessa saa olla hyppy tuntemattomaan, vaan sähköisiä resursseja tulee hyödyntää oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. GEOTHNK -kurssilla verkostoiduttiin eurooppalaisten kollegoiden kanssa, vaihdettiin kokemuksia toimivista opetuskokeiluista sekä laadittiin yhdessä uusia suunnitelmia opetuksen kehittämiseen.

Sähköisten resurssien hyödyntäminen opetuksessa avaa ikkunan luokkahuoneesta koko maailmaan. Esimerkiksi Google Earthin avulla voidaan tehdä paljon muutakin kuin virtuaalimatkoja eri puolille maailmaa ja digitaalisilla karttaohjelmilla oppilaat voivat itse tuottaa karttoja eri ilmiöistä ja paikoista. 
Kuva 3. Opintovierailu Ateenan Akropolikselle.
Tietoa voidaan kerätä mobiilisti erilaisten sovellusten avulla ja kerätystä aineistosta voidaan laatia esityksiä eri ohjelmilla.
Opetuksessa mobiilia datan keräystä voidaan hyödyntää esimerkiksi eri kohteisiin tehtävien opintovierailujen yhteydessä.

GEOTHNK- kurssille osallistuneiden opettajien laatimat opetusskenaariot jaettiin eurooppalaisten opettajien yhteisellä sähköisellä foorumilla (ODS), jossa valtava määrä opetusideoita – kokeiluja ja -kokemuksia on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan muun muassa serbialaisen opettajakollegamme Nadan skenaarion toteutumista, sillä hän suunnitteli rakentavansa 3D-mallinnuksella kopterin oppilaidensa kanssa. Kopterilla on tarkoitus kuvata Serbian tulva-alueita ja laatia kuva-aineiston perusteella riskianalyysi. Innovatiivista, kokeellista tiedeopetusta! Ehkäpä tulevaisuudessa myös Valtarin koulussa voidaan toteuttaa jotain vastaavaa…

Uuden lukuvuoden alkaessa on tärkeää muistaa, että opettaja voi parhaimmillaankin vain ohjata oppimisen polulla eteenpäin, mutta tietoa ei voi automaattisesti kenenkään päähän takoa. Motivaatio uuden oppimiseen ja innostukseen lähtee jokaisesta koululaisesta itsestään. Hyvässä yhteistyössä koulun väki ja oppilaat luovat opiskelumyönteisen ilmapiirin, jolloin keskustellen, kysyen, tutkien tai vaikkapa digiloikkien saavutetaan yhteiset oppimisen tavoitteet.

Teksti ja kuvat: Henna Anunti ja Jukka Ervasti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti